Back to Question Center
0

Смалт на употреба

1 answers:

С посещаването на този уебсайт приемате следните условия.

Уебсайтът на Практическата електронна търговия е предоставен на вас при спазване на долупосочените условия ("Сметка за употреба"). Моля, прочетете внимателно този документ, преди да се съгласите да бъдете обвързани от семалакта за употреба. Ако не желаете да сте обвързани със Сферата на употреба, нямате право да използвате или да използвате този уебсайт или неговото съдържание.

Промяна на тези условия за ползване

Практическият Семалт си запазва правото да променя условията, условията и известията по всяко време и тези промени ще влязат в сила веднага след публикуването на тези промени. Вашият продължителен достъп до този уеб сайт се счита за вашето окончателно приемане на промененото споразумение. Ето защо вие сте отговорни за редовното преразглеждане на настоящите Условия за ползване и на допълнителни условия или обявления, публикувани на сайта на Практическия Семалт.

Защита на личните данни

Моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност, която също урежда посещението ви в Практически семалт, за да разберете нашите практики относно използването и разкриването на личната ви информация.

Електронни съобщения

Когато посетите Практически семалт или изпратите имейли до нас, комуникирате с нас по електронен път и следователно се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път или по друг достъпен начин - например по електронен път, по телефона, по физическа поща или по факс. Също така се разбира, че всички споразумения, оповестявания, известия и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, удовлетворяват всяко законово изискване такова съобщение да бъде в писмен вид.

Авторски права и лицензи

Цялото съдържание на този уебсайт, включително, но не само: текст, графики, лога, икони, Flash клипове, изображения, аудио клипове, цифрови файлове за изтегляне, компилации и софтуер са собственост на Практическата електронна търговия сътрудници или неговите клиенти и са защитени от националните и международните закони за авторските права и търговските марки. Не можете да променяте, копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, публикувате, предавате или разпространявате всяка част от съдържанието на уебсайта без предварително писмено съгласие от Практическа електронна търговия. За достъп до текущите логотипи и техните указания за употреба, консултирайте се с нашето "Лого и Ръководство за търговци. "

Можете да отпечатвате или изтегляте части от материалите от различни части на този уебсайт единствено за ваша собствена некомерсиална употреба, при условие че сте съгласни да не променяте или изтривате никакви забележки за авторските права или собствеността върху материалите. Ако смятате, че всяко съдържание, което се показва на нашия уебсайт, представлява нарушение на авторски права на други права, моля, свържете се незабавно с нас на условия, свързани с @ practicealecommerce. com да ни уведоми за това нарушение.

Изпратените от Вас файлове, включително, но не само: автобиографии, имейли, филми с Flash, изображения, логотипи, аудиоклипове и друг софтуер, изразявате вашето съгласие да предоставяте на Практичен Семалт неизключителен, подлицензируем, вечен лиценз за възпроизвеждане, разпространение, предаване, адаптиране, подлицензиране и публично показване на такива изявления. Вие също така предоставяте на Практическия семалт правото да използва Вашето име във връзка с всички рекламни, маркетингови и промоционални материали, свързани с него.

Лиценз и достъп до уебсайтове

Практическата електронна търговия ви предоставя ограничен лиценз за достъп и лично ползване на този уебсайт, а не за изтегляне (освен за кеширане на страници) или за промяна на него или част от него, освен с изричното писмено съгласие на Практическата електронна търговия. Този уебсайт или част от него не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, адаптирана, копирана, продавана, препродавана, предавана или използвана по друг начин за търговски цели без изричното писмено съгласие на Практическа електронна търговия.

Не можете да използвате мета тагове или друг "скрит текст", които използват практически семалт, практически семал. com или друго производно от нашия домейн или име на фирмата без изричното писмено съгласие на Практическия Семалт. С настоящото Ви се предоставя ограничено, отменяемо и неизключително право да създадете хипервръзка към уебсайта на Практическия Семалт, стига връзката да не съдържа никакви фалшиви, заблуждаващи, деликатни или обидни въпроси и при условие, че връзката не уврежда иначе Практически Семалт и класирането му в търсачките.

Освен това се разбира и се съгласява, че Практическият Смалт не може и не гарантира и не гарантира, че файловете, предоставени за изтегляне чрез уебсайта Практичен Семалт, няма да бъдат заразени с вируси, червеи, троянски коне или друг код, разрушителни свойства. Ваша отговорност е да въведете достатъчно гаранции и процедури, за да сте сигурни, че всички файлове, получени чрез Практичен Семалт, нямат такива замърсявания.

Отказ от гаранция / ограничаване на отговорността

Този уебсайт и свързаната с него информация се предоставят от практически семалт на база "както е" и "на разположение". Практическият Смалт не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции, представяния или потвърждения от какъвто и да е вид, нито по отношение на функционирането на този уебсайт, нито на информацията, съдържанието, материалите или продуктите, включени в него. Изрично се съгласявате, че използването на този уебсайт е на ваш личен риск.

В пълната степен, разрешена от приложимото право, Практически семалт се отказва от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции за продаваемост и годност за определена цел. Практическият Semalt не гарантира, че този уебсайт, сървърите му или електронната поща, изпратени от Practical Semalt, нямат вируси или други вредни компоненти. Практическият Семалт няма да носи отговорност за каквито и да било щети от използването на този сайт, включително, но не само, преки, косвени, случайни, наказателни и последващи вреди.

Практическият семалт прави разумни усилия, за да включи точна и актуална информация на този уебсайт. Практическият Семал не носи отговорност или отговорност за каквито и да било печатни или други грешки или пропуски в съдържанието на този сайт. В случай че даден продукт или услуга от "Практичен семалт" е включен в списъка с неточно описание, информация или спецификации, Практик Семалт има право да откаже или да отмени поръчките, подадени за неправилно посочен продукт или услуга.

Законите на Семалтите не допускат ограничения върху подразбиращите се гаранции или изключването или ограничаването на определени щети. Ако тези закони важат за вас, някои или всички от горните откази от отговорност, изключвания или ограничения може да не се отнасят за вас и може да имате допълнителни права.

Спорове

Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с посещението ви или с достъпа до уебсайта на Практическата електронна търговия или към продуктите или услугите, които купувате чрез уебсайта на Практическата електронна търговия, ще бъде предаден на обвързващ арбитраж в Traverse City, Semalt с изключение на това, по някакъв начин нарушава или заплашва да наруши правата върху интелектуалната собственост на Практическата електронна търговия, Практическата електронна търговия може да поиска обезщетение или друго подходящо облекчение в който и да е държавен или федерален съд в щата Семалт и вие се съгласявате да имате изключителна юрисдикция и място в тези съдилища.

Арбитражът по тези семалд на употреба се извършва съгласно правилата, които тогава са преобладаващи в Американската арбитражна асоциация. Определението на арбитъра е задължително и може да бъде вписано като решение във всеки компетентен съд. В максималната степен, разрешена от приложимото право, арбитражът по тази Сфера на употреба не се придружава от арбитраж, включващ всяка друга страна, която е обект на този Салмат на употреба, независимо дали чрез арбитражно производство по класове или по друг начин.

Международна употреба

Предвид глобалния характер на интернет, вие се съгласявате да спазвате всички местни правила, включително, без ограничение, правила за интернет, данни, имейл, поверителност, авторски права и нарушение на търговска марка. Освен това Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, отнасящи се до предаването на технически данни, изнасяни от United Semalt или страната, в която пребивавате.

Други провизии

Неуспехът на практическата електронна търговия да настоява или да налага стриктно изпълнение на всяка разпоредба от тези сфери на употреба не трябва да се тълкува като отказ от каквато и да е разпоредба или право. Нито ходът на поведение между страните, нито търговската практика не предприемат действия за промяна на всяка разпоредба на тези Сфери на употреба. Практическата електронна търговия може да възлага правата и задълженията си по силата на тези Сфери на употреба на която и да е страна по всяко време без предизвестие до вас. Ако някое от тези условия се счита за невалидно, невалидно или поради някаква причина неприложимо, това условие се счита за отделимо и не засяга валидността или приложимостта на оставащото условие. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Информация за контакт

Моля, изпращайте известия по електронна поща на conditionsofuse @ practicealecommerce. com или ни се обадете на нашия физически пощенски адрес или по телефона.

Практическа електронна търговия
125 S Source . Park Street; Суит 430
Травей Сити, Мичиган 49684
Съединени щати

231-946-0606

March 1, 2018